Modificarea Legii societăților nr. 31/1990 cu privire la asociatul unic al societății cu răspundere limitată și la sediul social al societăților
În data de 05 iulie 2020, a intrat în vigoare Legea nr. 102/2020 pentru modificarea si completarea Legii societăților nr. 31/1990 („Legea. nr. 102/2020”), care aduce o serie de modificări importante Legii nr. 31/1990, de natură să simplifice activitatea societăților din Romania.

Legea nr. 102/2020 aduce o noutate în materia constituirii societăților cu răspundere limitată abrogând art. 14 din Legea nr. 31/1990 care prevedea, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, că o persoană (fizică sau juridică) nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate. Astfel, ca efect al abrogării art. 14 din Legea nr. 31/1990, o persoană fizică sau juridică poate deține calitatea de asociat unic în mai multe societăți cu răspundere limitată, iar o societate cu răspundere limitată poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată alcătuită dintr-o sigură persoană. Pe cale de consecință, este eliminată și obligația depunerii declarației pe propria răspundere privind deţinerea calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată.

Anterior intrării în vigoare a Legii nr. 102/2020, procedura de înmatriculare sau de schimbare a sediului social era îngreunată prin obligația de prezentare a unui certificat emis de organul fiscal care să ateste faptul că pentru același imobil nu sunt înregistrate mai multe acte prin care se cedează dreptul folosință asupra lui. Singura excepție care permitea funcționarea mai multor societăți la același sediu era situația în care imobilul, prin structura sa, permitea funcționarea mai multor societăți în încăperi diferite sau în spații distinct partajate. Chiar și în acest caz, era necesară depunerea unei declarații pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea acestei cerințe. Noua lege înlătură aceste limitările și permite ca într-un singur spațiu să poată fi stabilite mai multe sedii sociale, fără obligația partajării spațiului și fără depunerea declarației privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social. Astfel, pentru înmatricularea societății și schimbarea sediului social este necesară doar prezentarea documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la organul fiscal.

Un alt avantaj pentru funcționarea societăților reglementat de noua formă a Legii nr. 31/1990 constă în eliminarea obligației de a obține avizul asociației de proprietari și al proprietarilor cu care se învecinează sediul social stabilit în imobile de locuit, dacă la respectivul sediu social nu se desfășoară activitate. În acest caz, pentru stabilirea sediului social într-un imobil cu destinația de locuință, va fi necesară doar declarația administratorului conform căreia la sediul social nu se desfăşoară activitate.