Impozit pe clădire cu destinație nerezidențială calculat nelegal cu aplicarea cotei de 2%
În anul 2016, clientul nostru, proprietar al unei clădiri nou construite în București a depus declarația pentru stabilirea impozitului pe clădire cu destinația rezidențială, împreună cu toate documentele din care rezulta valoarea imobilului. Ulterior, a încheiat un contract de închiriere a întregii clădiri, înregistrat în termen legal la organele fiscale, depunând însă cu întârziere declarația pentru modificarea destinației clădirii (nerezidențiale).

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a emis decizia de impunere a impozitului pe clădire pentru anul 2017-2018 aplicând cota de impozitare de 2% prevăzută de art. 458 alin. (4) din Codul fiscal, motivând în decizia de soluționare a contestației că declarația pentru stabilirea impozitului pe clădire cu destinație nerezidențială a fost depusă cu întârziere.

Contribuabilul, reprezentat de Ramona Dănac Law Office, a contestat decizia de impunere și decizia de soluționare a contestației, iar Tribunalul București, în primă instanță, cât și Curtea de Apel București, ca instanță de recurs, au admis cererea de chemare în judecată, dispunând anularea deciziei de impunere și obligarea DGITL la calcularea impozitului în mod corect, prin aplicarea cotei de 0,2% la valoarea finală a lucrărilor de construire a imobilului.

Instanțele judecătorești au reținut în mod corect că art. 458 alin. (4) din Codul fiscal și implicit, cota de impozitare de 2% se aplică în situații strict prevăzute de lege, respectiv în cazurile în care valoarea imobilului nu poate fi stabilită pe baza documentelor prevăzute expres de lege.

Sancțiunea aplicată contribuabilului prin aplicarea unei cote superioare de 2% este nelegală, atât timp cât situația premisă prevăzută de lege nu este întrunită, iar valoarea imobilului poate fi stabilită conform prevederilor Codului fiscal.

Astfel, am arătat că modificarea destinației clădirii din rezidențială în nerezidențială, chiar prin depunerea cu întârziere a declarației privind stabilirea impozitului pe clădire, nu atrage drept sancțiune aplicarea cotei de impozitare de 2%.