Anularea deciziei de concediere pe motivul desființării postului ca urmare a reorganizării activității instituției financiare nebancare angajatoare
În anul 2017, clienta noastră, angajată a unei instituții financiare nebancare a fost concediată pe motivul desființării postului său ca urmare a reorganizării activității instituției financiare nebancare angajatoare.

Fiind reprezentată de Ramona Dănac Law Office, clienta a contestat decizia de concediere, iar Tribunalul București a admis cererea de chemare în judecată, dispunând anularea deciziei de concediere și plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data concedierii şi până la data rămânerii definitive a hotărârii. Curtea de Apel București, ca instanță de apel, a menținut soluția primei instanțe.

Instanțele de fond au reținut în mod corect că reorganizarea activității nu reprezintă un motiv de concediere pentru desființarea postului fără indicarea motivelor concrete care au determinat reorganizarea activității societății, respectiv fără a se descrie circumstanțiat care sunt motivele desființării postului.

Emitentul deciziei de concediere era obligat să demonstreze necesitatea măsurii luate, prin prezentarea de argumente de natură economică, financiară, juridică, motive trebuiau indicate în cuprinsul deciziei de concediere, neputând fi expuse pe parcursul procesului.

Totodată, Curtea de Apel București, prin admiterea apelului incident, exclusiv în ceea ce privește considerentele privind calcului termenului de preaviz, a clarificat faptul că termenul de preaviz de 20 zile lucrătoare se calculează pe zile libere, fără a intra în calcul ziua în care termenul începe să curgă și nici ziua în care se împlinește.

Clienta noastră a fost reprezentată inclusiv pe parcursul executării hotărârii judecătorești, primind în final o despăgubire egală cu 23 de salarii indexate cu rata inflației.